Trwa przekierowywanie na nową wersję strony.

Index

Radiotelefony

Rejestratory

SGM5

Serwis

Inne

Kontakt

W ofercie naszej znajdziecie Państwo szeroki asortyment

zintegrowanych systemów powiadamiania przeznaczonych dla

Zarządzania kryzysowego

Straży pożarnej

Ratownictwa Medycznego

oraz innych odbiorów.

Zajmujemy się projektowaniem, montażem oraz przeglądami takich systemów.


Dostępne systemy:

 Syreny elektroniczne DSE
 Systemy Ostrzegania Ludności digitexCZK
 Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50
 System Terminali DTS-3000
 System komunikacyjny DTS-2000
 Radiowe systemy przywoławcze
 System wyświetlania alarmów DWA-100
 System Transmisji inf. DTI-2000Zintegrowany System Alarmowania i Ostrzegania Ludności

(Zezwolenie KG PSP nr BIiŁ II/44/95 z dnia 11 lipca 1995 r.) Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a także do powiadamiania osób za pomocą odbiorników indywidualnych (pagerów). System DSP-50 może być stosowany: 

w sieciach alarmowych Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu - struktura dwupoziomowa: 
stacja powiatowa - stacja obiektowa (syrena), 
w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, 
      posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: 
stacja wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - stacja obiektowa (syrena), 
w obu w/w sieciach równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności. 
System komunikacyjny DTS-2000

(Terminale Statusów) System Komunikacyjny DTS-2000 jest systemem przeznaczonym dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Agencji Ochrony i innych centrów zarządzania. Umożliwia przesyłanie dowolnych komunikatów tekstowych drogą radiową pomiędzy centrami dowodzenia a samochodami uczestniczącymi w akcji ratowniczej.

System Komunikacyjny DTS-2000 wraz z oprogramowaniem zarządzającym umożliwia prowadzenie dowolnej akcji ratowniczej według standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Korzyści płynące z zastosowania systemu DTS-2000:  

współpraca z dowolną aplikacją programową wspomagającą zarządzanie łącznością
      w centrum dyspozytorskim, 
niezawodność transmisji dzięki wykorzystaniu zamiennie 2 mediów transmisji danych
      (GPRS i kanału radiowego),  
skrócenie czasu przesyłania informacji, 
ograniczenie zajętości kanału radiowego, 
możliwość archiwizacji przesyłanych informacji w obu kierunkach
      (po stronie oprogramowania zarzadzajacego): 
pomiar pooziomu paliwa w baku pojazdu, pomiar prędkości,  
wizualizacja włączonej/wyłączonej sygnalizacji alarmowej,  
wizualizacja pojazdów na mapie cyfrowej

 

TRX s.c., ul. Wierzbowa 8, 15-743 Białystok, tel.: +48 85 662 88 11, fax: +48 85 662 88 10, email: trx@trx.pl