Trwa przekierowywanie na nową wersję strony.

Index

Radiotelefony

Rejestratory

SGM5

Serwis

Inne

Kontakt 
Zajmujemy się projektowaniem oraz produkcją zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w radiowych systemach łączności.

Nasi inżynierowie nieustannie prowadzą prace konstrukcyjno badawcze. Pracują nad nowymi rozwiązaniami oraz unowocześniają oferowane przez nas urządzenia.
Jednym z naszych produktów, które chcielibyśmy Państwu przedstawić jest:

Konsola Dyspozytorska   TRX Konsola dyspozytorska została zaprojektowana w celu integracji wielu systemów telekomunikacyjnych oraz zwiększenia komfortu obsługi i ułatwienia pracy użytkownika.

Okno główne “Konsola” na jakiej pracuje dyspozytor zawiera wszystkie przyciski, wyświetlacze, opisy i komunikaty potrzebne do standardowaj pracy użytkownika.

Oprogramowanie daje możliwość odsłuchu i prowadzenia rozmów ze wszystkich skonfigurowanych telefonów i radiotelefonów (obsługiwanych przez konsolę do której się zalogowaliśmy).


Konsola Dyspozytorska Mobilna   Schemat blokowy systemu.


Opis 

Z systemem możemy zintegrować:
 telefony VoIP
 telefony ISDN
 telefony analogowe
 telefony GSM
 radiotelefony Motorola serii GM
 radiotelefony Motorola serii DM
 radiotelefony Kenwood serii Nexedge
 radiotelefony Hytera MD785
 radiotelefony Ericsson Edacs Orion
 rejestratory rozmów TRX


Konsola wymaga zalogowania się użytkownika do systemu za pomocą loginu i hasła, każdy użytkownik może mieć własne konto. Całość konfiguracji przechowywana jest na serwerze.

Konsola wizualizuje stan połączeń na wszystkich przypisanych do zalogowanego konta liniach i numerach. Umożliwia:
 Nadawanie i odsłuch na dowolnym przypisanym do użytkownika radiotelefonie, podgląd wyświetlacza, a także dostęp do wszystkich przycisków fizycznych radiotelefonu, naciskania i przytrzymywania, możliwy jest też odsłuch rozmów innych operatorów prowadzących rozmowę na tym samym urządzeniu.
 Prowadzenie rozmów telefonicznych na dowolnych przypisanych numerach, odbieranie, zawieszanie, transfer i kończenie rozmów, z wykorzystaniem dowolnych podłączonych do konsoli par urządzeń.
 Odsłuch nagrań rozmów z rejestratora TRX
 Dostęp i zapamiętywanie książki adresowej na konsoli i na serwerze LDAP (Lightweight Data Acccess Protocol).
 Przeglądarka internetowa z funkcją przeglądania stron internetowych.
 Możliwość konfiguracji z poziomu konsoli, a także przez WWW.
 Możliwość dowolnego tworzenia i grupowania przycisków szybkiego wybierania w panelu książki adresowej.
 Możliwość tworzenia rozmowy pomiędzy telefonem a radiotelefonem.Widok okna Konsoli Dyspozytorskiej w działaniu:


 Inne funkcje
 Opis
 BEZPIECZEŃSTWO
 TRX Konsola Dyspozytorska jest odporna na ataki od strony sieci zewnętrznej, czyli nieautoryzowany dostęp do systemu operacyjnego oraz znajdujących się tam danych.

Transmisja danych po sieci LAN jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL oraz innych algorytmów szyfrujących. Wszystkie ustawienia oraz dane są zapisywane na serwerze w specyficznym formacie obsługiwanym tylko przez Konsole Dyspozytorską.

 LOGOWANIE
  Dostęp do modyfikacji ustawień, konfiguracji Serwera Radiokomunikacyjnego oraz użytkowania Konsol Dyspozytorskich jest przyznawany konkretnemu użytkownikowi. Dowolność konfiguracji pozwala na przypisanie dla konkretnej konsoli, które linie telefoniczne i radiotelefony z jakim stopniem dostępu będą obsługiwane. Możliwe jest też ustawienie automatycznego logowania na wybrane konto, jeżeli zabezpieczenie nie jest wymagane. MENU
 Podstawowy ekran przy którym pracuje dyspozytor jest dostępny w zakładce “Konsola”. Tutaj kryją się wszystkie przyciski, wyświetlacze, opisy i komunikaty potrzebne do standardowej pracy użytkownika.

W zakładce “Książka adresowa” mamy możliwość przeglądać oraz edytować kontakty (jeśli użytkownik ma prawo do zapisu).

Następna zakładka “Przeglądarka” kryje w sobie przeglądarkę internetową.

Wszystkie parametry dotyczące konsoli (komputera) na którym pracujemy możemy konfigurować poprzez zakładkę “Konfiguracja”.

Zakładka “Rejestrator” kryje w sobie integrację z rejestratorem rozmów firmy TRX. Pozwala to na odsłuch rozmów zapisanych na rejestratorze.

Zakładka SMS pozwala na używanie dołączonych do serwera bramek SMS. KLAWIATURA
 NUMERYCZNA

  Po lewej stronie głównego okna konsoli widoczna jest klawiatura numeryczna dzięki której możemy wybierać dowolne numery telefonów. URZĄDZENIA
 DŹWIĘKOWE

  W prawym dolnym rogu widoczne są aktywne urządzenia dźwiękowe zdefiniowane przez użytkownika. Każde urzadzenie musi posiadać głośnik i mikrofon dowolnie skonfigurowany (może być nawet np. mikrofon z jednego fizycznego urządzenia a głośnik z innego). ZAREJESTROWANE
 NUMERY

  W środkowej części głównego okna konsoli widoczne są zarejestrowane numery dla konsoli, do której się zalogowaliśmy. Dla numeru aktywnego okno podświetlone jest na zielono oraz wyświetlona jest nazwa urządzenia dźwiękowego przypisana do tego numeru, jeżeli nie jest wyświetlana żadna nazwa urządzenia, oznacza to, że do połączeń zostanie użyte domyślne urządzenie w systemie. Gdy numer jest zarejestrowany, ale nieznany jest status połączenia to pole jest wyszarzane, nie oznacza to zawsze, że z numeru nie można wykonywać i odbierać połączeń tylko, że nieznany jest stan połączeń na nim. POŁĄCZENIA
 INNYCH
 UŻYTKOWNIKÓW

  Okno połączeń innych użytkowników umożliwia podgląd dowolnych numerów dla połączeń z tej samej centrali, wychodzących, przychodzących i zawieszonych. Dodawanie interesującego nas numeru wykonuje sie poprzez wybranie z klawiatury numerycznej numeru oraz przesunięcie go na okno połączeń innych użytkowników znajdujace się w dolnej części konsoli. KSIĄŻKA
 TELEFONICZNA

  Okno książki telefonicznej umożliwia szybkie wybieranie kontaktów. Istnieją 4 rodzaje kontaktów: grupa współdzielona i kontakt współdzielony (z nich korzystają wszystkie konsole) oraz grupa i kontakt (będące prywatnymi kontaktami konsoli).

Pasek pod przyciskami służy do szybkiego wyszukiwania kontaktów na podstawie numeru telefonu lub nazwy. Natomiast przycisk "słuchawka" pozwala na szybkie połączenie z wybranym numerem. LISTA
 ZAKOŃCZONYCH
 ROZMÓW

  Okno wyświetlające listę zakończonych rozmów pokazuje nam listę połączeń wychodzących oraz przychodzących, mamy również dostęp do informacji tj. data, godzina oraz inne informacje ukazujące się po przyciśnięciu przycisku "i". RADIOTELEFONY
  Poprzez TRX konsolę dyspozytorską można sterować radiotelefonami (Motorola serii GM i DM, Kenwood Nexedge - NX, Hytera MD785G, a także Ericsson EDACS ORION) poprzez sieć Internet oraz wydzielone łącza TCP/IP. Radiotelefonu muszą być podłączone do zdalnego sterowania SGM5ES VoIP.

Połączenie z radiotelefonem jest ustanawiane poprzez oprogramowanie Serwer RoIP zainstalowane na serwerze radiokomunikacyjnym. Dzięki takiemu połączeniu łącze internetowe zdalnego sterowania nie jest obciążone wieloma połączeniami z konsol dyspozytorskich, lecz tylko jednym z Serwera RoIP. Każdy serwer RoIP loguje się do sterowania jako jeden użytkownik.Konsola dyspozytorska daje możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z danego radia oraz odczyt zawartości wyświetlacza radia (o ile je posiada). Możemy sterować praktycznie dowolną ilością radiotelefonów.

Pod wyświetlaczem podany jest identyfikator, na którym zarejestrowane jest radio i urządzenie, które ustawia się dokładnie tak samo jak dla zarejestrowanych numerów, przeciągając urządzenie na wyświetlacz radia.Wszystkie rozmowy radiowe od zalogowania rejestrowane są też lokalnie na konsoli z możliwością natychmiastowego odsłuchania. Dla radiotelefonów firmy Motorola z serii DM4XXX możliwa jest też natychmiastowa odpowiedź do nadawcy z uwzględnieniem kanału, na którym odbyła się rozmowa i rodzaju rozmowy (odpowiedź będzie do grupy jeżeli była to rozmowa grupowa, do kontaktu jeżeli rozmowa prywatna itd).Dla radiotelefonów firmy Motorola z serii DM4XXX dodana została także książka adresowa, która pozwala na szybkie wywołanie konkretnego radiotelefonu lub grupy, które nie muszą być zaprogramowane w radiotelefonie (konfigurowane są one w serwerze radiokomunikacyjnym poprzez www).

 PRZEGLĄDARKA
 INTERNETOWA

  TRX Konsola dyspozytorska posiada wbudowana przeglądarkę internetową. REJESTRATOR
  Integracja z rejestratorem rozmów firmy TRX pozwala to na odsłuch rozmów zapisanych na rejestratorze.  We wszystkich rozmowach nagrywanych z radiotelefonów są nagrywane zawartości wyświetlacza (w systemie Konsol Dyspozytorskich).

 

TRX s.c., ul. Wierzbowa 8, 15-743 Białystok, tel.: +48 85 662 88 11, fax: +48 85 662 88 10, email: trx@trx.pl