Trwa przekierowywanie na nową wersję strony.

Index

Radiotelefony

Rejestratory

SGM5

Serwis

Inne

Kontakt 
Zajmujemy się projektowaniem oraz produkcją zaawansowanych technologicznie urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w radiowych systemach łączności.

Nasi inżynierowie nieustannie prowadzą prace konstrukcyjno badawcze. Pracują nad nowymi rozwiązaniami oraz unowocześniają oferowane przez nas urządzenia.

Jednym z naszych produktów, które chcielibyśmy Państwu przedstawić jest

Zdalne Sterowanie Radiotelefonem SGM5


Urządzenia te oferują przeniesienie na odległość wszystkich funkcji radiotelefonu. Sterowania udostępniają także dodatkowe funkcje, które rozszerzają możliwości wykorzystania urządzeń jako przekaźnika informacji lub kontrolera innych urządzeń.

Systemy zdalnego sterowania radiotelefonami dostępne w kilku wersjach, które są opisane w tabelce poniżej.

 Opis  \  Wersja
 SGM5 V4
 SGM5 V7
 SGM5 V7
Kenwood
   SGM5   
A110
 SGM5
MotoSDM
 SGM5
SDM4600
 Rodzaj łącza
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 RS232
 NIE
 TAK
 TAK
 NIE
 NIE
 NIE
 Dodatkowy
 tor audio
 TAK
 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
 Obsługa
 z wielu punktów
 NIE
 TAK
/max. 4 pupity dodatkowe/
 NIE
 NIE
 NIE
 TAK
/max. 4 pupity dodatkowe/
 Obsługa
 radiotelefonów
 Motorola
GM140/340/640
GM160/360/660
GM380/1280
 Motorola
GM140/340/640
GM160/360/660
GM380/1280
 Kenwood
TK-7180
TK-8180
TK-7189
TK-8189
/Nexedge/
NX-700
NX-800
 ICom
IC-A110
 Motorola
/Mototrbo/
DM3600/3601
 Motorola
/Mototrbo/
DM4600/4601
 Broszury
 
 Instrukcje
 


Jest możliwość zamówienia Zdalnego Sterowania Radiotelefonem SGM5 V6 ISDN do radiotelefonów Motorola serii GM.


           Dokumentacje oraz oprogramowanie


JEDYNE TAKIE ROZWIĄZANIE !!!

Zdalne Sterowanie Radiotelefonem SGM5
w wersji SDM4600Moduł manipulatora SGM5 w wersji SDM4600

Moduł nadawczo-odbiorczy SGM5 w wersji SDM4600
(zintegrowany z modułem rozdzielającym PMLN6404)

Schemat ogólny przedstawiający zasadę działania urządzenia SGM5 w wersji SDM4600

Schemat ogólny przedstawiający zasadę działania urządzenia SGM5 w wersji SDM4600
w wersji z opcjonalnym modułem do podłączenia 4 pulpitów dodatkowych.

Schemat ogólny przedstawiający zasadę działania urządzenia SGM5 w wersji MotoSDM
Schemat ogólny przedstawiający zasadę działania urządzenia SGM5.

W naszej ofercie znajduje się również zdalne sterowanie w obudowie z zasilaniem awaryjnym.


W wersji z zasilaczem firmy Motorola


W wersji z zasilaczem firmy Merawex


Opis urządzeń 

Budowa 

Zdalne sterowanie oferowane jest w wytrzymałej, odpornej na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne, ergonomicznej obudowie, gwarantującej dobrą izolację i ochronę podzespołów elektronicznych.

Wnętrze sterowania kryje w sobie specjalizowane układy wykonane w nowoczesnej technologii: mikrokontrolery AVR firmy Atmel, układy telekomunikacyjne firmy MOTOROLA, SIEMENS oraz logiczne układy programowalne FPGA firmy Xilinx. Wszystkie te układy stosowane są przez największych światowych producentów w specjalizowanych urządzeniach telekomunikacyjnych najwyższej jakości.

Podstawowe funkcje 

Urządzenie SGM-5 jest przeznaczone głównie do przedłużenia 10-cio żyłowego kabla manipulacyjnego stosowanego przez firmę Motorola. Zadanie to spełnione jest w całości bez jakichkolwiek zakłóceń w pracy radiotelefonu. Jedną z największych zalet jest możliwość pełnego programowania radiotelefonu bez ingerencji w położenie modułów. Jeżeli zajdzie potrzeba przeprogramowania radia, można to zrobić na miejscu bez demontażu zastanej infrastruktury. SGM-5 nie wprowadza żadnych zakłóceń w działanie radiotelefonu. Jedyną ingerencją w tor rozmówny (wersja ISDN, łącze komutowane) jest przesyłanie sygnału ustanowienia połączenia (pomiędzy modułami) oraz sygnału zerwania tego połączenia.

Dodatkowy port I/O udostępnia wejścia i wyjścia logiczne, które mogą być wykorzystane do sterowania różnymi przełącznikami (np. otwieranie drzwi, czujnik temperatury, dekodera ruchu itp.). W kierunku modułu manipulatora - moduł części nadawczo-odbiorczej może przesłać 4 takie stany, w przeciwnym 8. Pierwsze 3 stany logiczne przesłane z modułu części nadawczo-odbiorczej do modułu manipulatora są dodatkowo sygnalizowane diodami świecącymi w module manipulatora (BAT 2, ALARM 1, ALARM 2). Dzięki tym wejściom i wyjściom urządzenie SGM-5 oprócz podstawowej funkcji przedłużenia kabla manipulacyjnego może być wykorzystane do sterowania różnymi innymi urządzeniami na zasadzie przełączenia stanu (0/1) (zdalne sterowanie zamkiem przy drzwiach, włączenie/wyłączenie głośnika lub syreny alarmowej), a także odbieranie takich informacji (czujnik otwarcia zamka, czujnik dymu itp.). Oprócz sygnalizacji świetlnej (diody) sterowanie SGM-5 posiada także alarm dźwiękowy (beep).

Obsługa połączenia 

Komunikacja pomiędzy modułami sterowania SGM-5 jest w pełni cyfrowa bez względu na rodzaj łącza. W przypadku linii ISDN urządzenia mogą być podłączone wraz z innymi urządzeniami do linii (faks, telefon). Wtedy należy każdemu modułowi nadać odpowiedni numer (taki jak numer telefonu - np. numer wewnętrzny w usłudze CENTREX). W przypadku linii dzierżawionej i łącza cyfrowego 64 kb nie ma takiej konieczności ponieważ moduły są jedynymi urządzeniami podłączonymi do linii. Wersja ISDN sterowania SGM-5 posiada konfigurację sposobu zestawienia połączenia. Każdy moduł może zestawić połączenie z własnej inicjatywy. Możliwość rozłączenia posiada tylko moduł manipulatora. W przypadku łącza Ethernet modułowi należy przydzielić odpowiedni addes IP sieci w którym jest ono podłączone oraz przekierować odpowiednie porty.

Dostępne opcje umożliwiające zestawienie połączenia:
- na stałe (połączenie utrzymywane przez cały czas działania urządzenia - przydatne przy usłudze CENTREX)
- przez włączenie radia (włącznikiem na manipulatorze - połączenie zostanie zerwane po wyłączeniu radia)
- zestawienie połączenia na czas aktywności nadajnika (połączenie zestawione po przyciśnięciu włącznika radia na manipulatorze, a zerwane wraz z upływem wcześniej ustawionego czasu z zakresu 1-999 min od zakończenia nadawania
- zestawienie połączenia na czas aktywności nadajnika i odbiornika (podobnie jak poprzednio, ale czas utrzymania kanału ISDN odliczany jest na nowo po każdym nadaniu lub odebraniu wiadomości przez radio)
- zmiana stanu wejść tylnego złącza (I/O) - działa niezależnie od w/w opcji i polega na zestawieniu połączenia po zmianie jednego ze stanów logicznych na złączu I/O modułu manipulatora lub modułu części nadawczo-odbiorczej
- moduł części nadawczo-odbiorczej może zestawić połączenia na podstawie detektora sygnału CTCSS (należy wtedy odpowiednio zaprogramować radiotelefon i połączyć odpowiednie wyjście ze złącza radiotelefonu do portu I/O).
           Dokumentacje oraz oprogramowanie


 

TRX s.c., ul. Wierzbowa 8, 15-743 Białystok, tel.: +48 85 662 88 11, fax: +48 85 662 88 10, email: trx@trx.pl