Trwa przekierowywanie na nową wersję strony.

Index

Radiotelefony

Rejestratory

SGM5

Serwis

Inne

Kontakt

Jednym z naszych produktów, które chcielibyśmy Państwu przedstawić jest

Zdalne Sterowanie Radiotelefonem SGM5

.
Urządzenia te oferuje przeniesienie na odległość wszystkich funkcji radiotelefonu. Sterowania udostępniają także dodatkowe funkcje, które rozszerzają możliwości wykorzystania urządzeń jako przekaźnika informacji lub kontrolera innych urządzeń.

Urządzenia są dostępne w kilku wersjach, które są opisane w tabelce poniżej.

 Opis  \  Wersja
 SGM5 V4
 SGM5 V7
 SGM5 V7
Kenwood
 SGM5 V5
V.35
 SGM5 V6
ISDN
 SGM5E
VoIP
 Rodzaj łącza
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 1 para
do 20km
 łącze cyfrowe
64kb
 ISDN S0
 Ethernet
 RS232
 NIE
 TAK
 TAK
 TAK
 TAK
 NIE
 Dodatkowy
 tor audio
 TAK
 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
 NIE
 Obsługa
 z wielu punktów
 NIE
 TAK
/max. 4 pupity dodatkowe/
 NIE
 NIE
 NIE
 TAK
 Obsługa
 radiotelefonów
 Motorola
GM140/340/640
GM160/360/660
GM380/1280
 Motorola
GM140/340/640
GM160/360/660
GM380/1280
 Kenwood
TK-7180
TK-8180
TK-7189
TK-8189
 Motorola
GM140/340/640
GM160/360/660
GM380/1280
 Motorola
GM140/340/640
GM160/360/660
GM380/1280
 Motorola
GM360/660
GM380/1280
Kenwood
TK-7180
TK-8180
Schemat ogólny przedstawiający zasadę działania urządzenia SGM-5 (nie dotyczy wersji SGM5E VoIP)Schemat ogólny przedstawiający zasadę działania urządzenia SGM-5 w wersji SGM5E VoIP
W naszej ofercie znajduje się również zdalne sterowanie w obudowie z zasilaniem awaryjnym.


Opis urządzeń 

Budowa 

Zdalne sterowanie oferowane jest w wytrzymałej, odpornej na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne, ergonomicznej obudowie, gwarantującej dobrą izolację i ochronę podzespołów elektronicznych. Dzięki zastosowaniu standardowych wtyczek (RJ-11, RJ-45, DB-25, USB) sterowanie nie wymaga specjalistycznych połączeń.

Wnętrze sterowania kryje w sobie specjalizowane układy wykonane w nowoczesnej technologii: mikrokontrolery AVR firmy Atmel, układy telekomunikacyjne firmy MOTOROLA, SIEMENS oraz logiczne układy programowalne FPGA firmy Xilinx. Wszystkie te układy stosowane są przez największych światowych producentów w specjalizowanych urządzeniach telekomunikacyjnych najwyższej jakości.

Podstawowe funkcje 

Urządzenie SGM-5 jest przeznaczone głównie do przedłużenia 10-cio żyłowego kabla manipulacyjnego stosowanego przez firmę Motorola. Zadanie to spełnione jest w całości bez jakichkolwiek zakłóceń w pracy radiotelefonu. Jedną z największych zalet jest możliwość pełnego programowania radiotelefonu bez ingerencji w położenie modułów (nie dotyczy SGM5 V4 i SGM5E VoIP). Jeżeli zajdzie potrzeba przeprogramowania radia, można to zrobić na miejscu bez demontażu zastanej infrastruktury. SGM-5 nie wprowadza żadnych zakłóceń w działanie radiotelefonu. Jedyną ingerencją w tor rozmówny (wersja ISDN, łącze komutowane) jest przesyłanie sygnału ustanowienia połączenia (pomiędzy modułami) oraz sygnału zerwania tego połączenia.

Dodatkowy port I/O (nie dotyczy SGM5E VoIP oraz V7 Kenwood) udostępnia wejścia i wyjścia logiczne, które mogą być wykorzystane do sterowania różnymi przełącznikami (np. otwieranie drzwi, czujnik temperatury, dekodera ruchu itp.). W kierunku modułu manipulatora - moduł części nadawczo-odbiorczej może przesłać 4 takie stany, w przeciwnym 8. Pierwsze 3 stany logiczne przesłane z modułu części nadawczo-odbiorczej do modułu manipulatora są dodatkowo sygnalizowane diodami świecącymi w module manipulatora (BAT 2, ALARM 1, ALARM 2). Dzięki tym wejściom i wyjściom urządzenie SGM-5 oprócz podstawowej funkcji przedłużenia kabla manipulacyjnego może być wykorzystane do sterowania różnymi innymi urządzeniami na zasadzie przełączenia stanu (0/1) (zdalne sterowanie zamkiem przy drzwiach, włączenie/wyłączenie głośnika lub syreny alarmowej), a także odbieranie takich informacji (czujnik otwarcia zamka, czujnik dymu itp.). Oprócz sygnalizacji świetlnej (diody) sterowanie SGM-5 posiada także alarm dźwiękowy (beep).

Obsługa połączenia 

Komunikacja pomiędzy modułami sterowania SGM-5 jest w pełni cyfrowa bez względu na rodzaj łącza. W przypadku linii ISDN urządzenia mogą być podłączone wraz z innymi urządzeniami do linii (faks, telefon). Wtedy należy każdemu modułowi nadać odpowiedni numer (taki jak numer telefonu - np. numer wewnętrzny w usłudze CENTREX). W przypadku linii dzierżawionej i łącza cyfrowego 64 kb nie ma takiej konieczności ponieważ moduły są jedynymi urządzeniami podłączonymi do linii. Wersja ISDN sterowania SGM-5 posiada konfigurację sposobu zestawienia połączenia. Każdy moduł może zestawić połączenie z własnej inicjatywy. Możliwość rozłączenia posiada tylko moduł manipulatora. W przypadku łącza Ethernet modułowi należy przydzielić odpowiedni addes IP sieci w którym jest ono podłączone oraz przekierować odpowiednie porty.

Dostępne opcje umożliwiające zestawienie połączenia (nie dotyczy wersji SGM5E VoIP) :
- na stałe (połączenie utrzymywane przez cały czas działania urządzenia - przydatne przy usłudze CENTREX)
- przez włączenie radia (włącznikiem na manipulatorze - połączenie zostanie zerwane po wyłączeniu radia)
- zestawienie połączenia na czas aktywności nadajnika (połączenie zestawione po przyciśnięciu włącznika radia na manipulatorze, a zerwane wraz z upływem wcześniej ustawionego czasu z zakresu 1-999 min od zakończenia nadawania
- zestawienie połączenia na czas aktywności nadajnika i odbiornika (podobnie jak poprzednio, ale czas utrzymania kanału ISDN odliczany jest na nowo po każdym nadaniu lub odebraniu wiadomości przez radio)
- zmiana stanu wejść tylnego złącza (I/O) - działa niezależnie od w/w opcji i polega na zestawieniu połączenia po zmianie jednego ze stanów logicznych na złączu I/O modułu manipulatora lub modułu części nadawczo-odbiorczej
- moduł części nadawczo-odbiorczej może zestawić połączenia na podstawie detektora sygnału CTCSS (należy wtedy odpowiednio zaprogramować radiotelefon i połączyć odpowiednie wyjście ze złącza radiotelefonu do portu I/O).

           Instrukcja obsługi SGM 5E VoIP

           Inne dokumenty, aplikacje oraz upgrade


 

TRX s.c., ul. Wierzbowa 8, 15-743 Białystok, tel.: +48 85 662 88 11, fax: +48 85 662 88 10, email: trx@trx.pl