Inne

W ofercie naszej znajdziecie Państwo szeroki asortyment

    zintegrowanych systemów powiadamiania przeznaczonych dla

       Zarządzania kryzysowego

          Straży pożarnej

             Ratownictwa Medycznego

                oraz innych odbiorów.

Zajmujemy się projektowaniem, montażem oraz przeglądami takich systemów.

Dostępne systemy:

  Syreny elektroniczne DSE
  Systemy Ostrzegania Ludności digitexCZK
  Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50
  System Terminali DTS-3000
  System komunikacyjny DTS-2000
  Radiowe systemy przywoławcze
  System wyświetlania alarmów DWA-100
  System Transmisji inf. DTI-2000

Zintegrowany System Alarmowania i Ostrzegania Ludności

(Zezwolenie KG PSP nr BIiŁ II/44/95 z dnia 11 lipca 1995 r.) 

 


Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, a także do powiadamiania osób za pomocą odbiorników indywidualnych (pagerów). System DSP-50 może być stosowany:

  w sieciach alarmowych Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu – struktura dwupoziomowa:
  stacja powiatowa – stacja obiektowa (syrena),
  w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej – jako hierarchiczny system wojewódzki,
posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania:
  stacja wojewódzka – stacja powiatowa – stacja gminna – stacja obiektowa (syrena),
  w obu w/w sieciach równocześnie – jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności. 

 

System komunikacyjny DTS-2000

(Terminale Statusów) 

System Komunikacyjny DTS-2000 jest systemem przeznaczonym dla Centrów Powiadamiania Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Agencji Ochrony i innych centrów zarządzania. Umożliwia przesyłanie dowolnych komunikatów tekstowych drogą radiową pomiędzy centrami dowodzenia a samochodami uczestniczącymi w akcji ratowniczej.

System Komunikacyjny DTS-2000 wraz z oprogramowaniem zarządzającym umożliwia prowadzenie dowolnej akcji ratowniczej według standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Korzyści płynące z zastosowania systemu DTS-2000:

  współpraca z dowolną aplikacją programową wspomagającą zarządzanie łącznością w centrum dyspozytorskim,
  niezawodność transmisji dzięki wykorzystaniu zamiennie 2 mediów transmisji danych (GPRS i kanału radiowego),
  skrócenie czasu przesyłania informacji,
  ograniczenie zajętości kanału radiowego,
  możliwość archiwizacji przesyłanych informacji w obu kierunkach (po stronie oprogramowania zarządzającego):
  pomiar poziomu paliwa w baku pojazdu, pomiar prędkości,
  wizualizacja włączonej/wyłączonej sygnalizacji alarmowej,
  wizualizacja pojazdów na mapie cyfrowej