Integracja z systemami VoIP

Standard VOIP staje się coraz bardziej popularny wśród naszych klientów. W związku z tym wprowadziliśmy do swojej oferty rozwiązania umożliwiające nagrywanie rozmów przeprowadzanych z użyciem VOIP.

Integracja z systemami VoIP oparta jest całkowicie na platformie programowej, nie wymaga stosowania dedykowanego sprzętu. Komunikacja pomiędzy urządzeniami odbywa się poprzez sieć komputerową.

 

Dostępne rozwiązania rejestracji rozmów w systemie VoIP

Rejestracja nagrań w technologii VOIP jest możliwa na rejestratorach KSRC332 oraz KSRC5128. Umożliwiają one nagrywanie rozmów z maksymalnie 128 terminali VOIP. Aby możliwa była rejestracja nagrań typu VOIP, konieczne jest, aby użytkownik systemu wykupił licencję na nagrywanie określonej liczby rozmów przeprowadzanych przy użyciu dostępnych terminali. Firma TRX udziela licencji na maksymalną liczbę nagrywanych jednocześnie rozmów w rastrze ośmiokanałowym (oferuje licencje na nagrywanie jednocześnie 8, 16, 24, … ,120 i 128 rozmów).

 

Rejestracja rozmów w systemie VoIP