Pulpit dodatkowy do SGM5 V7 / SDM4600

Pulpit dodatkowy do zdalnych sterowań SGM5 V7

Opis

Zastosowanie pulpitu dodatkowego pozwala na korzystanie z radiotelefonu oddalonego od stanowiska dyspozytorskiego. Urządzenie posiada mikrofon wewnętrzny oraz daje możliwość przyłączenia mikrofonu zewnętrznego pracującego niezależnie od mikrofonu wewnętrznego.

 


Schemat przedstawiający zasadę działania pulpitu dodatkowego w odległości do 1km
współpracującego ze zdalnym sterowaniem w wersji SGM5 V7 .