Interfejs mikrofonowy USB

Urządzenie umożliwia obsługę mikrofonu (standard złącza Motorola – seria GM360) i podłączenie do komputera przez złącze USB.

We współpracy z oprogramowaniem TRX RoIP obsługiwane są przyciski mikrofonu (oba przyciski mikrofonu tzw. skoczni / PTT i Hook mikrofonu typu gruszka).

Urządzenie współpracuje także z Konsolą Dyspozytorską TRX.

Urządzenie oferowane jest w wytrzymałej, odpornej na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne, ergonomicznej obudowie, gwarantującej dobrą izolację i ochronę podzespołów elektronicznych.

Opis

Instalacja:

W przypadku interfejsów bieżącej produkcji, sterowniki do nich instalowane są automatycznie z oprogramowaniem TRX RoIP. Do podłączenia do Konsoli Dyspozytorskiej, nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników (sterowniki są już zaimplementowane w oprogramowaniu).

Interfejsy starego typu wymagają zainstalowania dodatkowych sterowników (patrz materiały do pobrania) i obsługiwane są przez starsze wersje oprogramowania (TRX RoIP 1.6) – program załączony w archiwum ze sterownikami. Interfejsy starego typu nie są obsługiwane przez Konsolę Dyspozytorską.

Materiały do pobrania:

Sterowniki do interfejsu USB [stary typ]